EPRIVO är ledande inom att bibehålla säkerhetsnivån för varje enskilt e-postmeddelande i enlighet med avsändarens inställningar, bland annat genom konfidentialitetsinställningar och inställningar kring framtida tillgång, både i molnet och på mottagarnas enheter. Bland specialfunktionerna finner du förstör/återkalla, läs en gång, tidsbegränsad läsbarhet, säkrad avsändare och rubrik, säkrad metadata, inaktiverad vidarebefordran. Läs vidare.