EPRIVO kombinerar kraftig digital säkerhet med fysisk säkerhet. Fysisk säkerhet innebär att innehåll separeras från molnet, baserat på sofistikerade algoritmer, för att se till att ingen enskild aktör någonsin har tillgång till hela innehållet, inte ens i krypterad form. Läs vidare.