Välkommen till EPRIVO!

Jag är jätteglad över att äntligen kunna presentera EPRIVO. EPRIVO är ett varumärke tillhörande BlueRISC och är den första konsumentprodukten företaget lanserar. Vi har jobbat på EPRIVO i flera år, och det är en användarvänlig lösning som låter dess användare förbli säkra i molnet. E-postsäkerhet är vår högsta prioritet för tillfället, men vi jobbar samtidigt med besläktade frågor vid sidan av.

Det är extremt svårt att göra e-postmeddelanden säkra, och att bibehålla den säkerheten över tid. Konventionella e-postmeddelanden lagras av flera tjänsteleverantörer i molnet som en del av leveransprotokollet, och i slutändan kontrolleras de av mottagarna. Leverantörernas affärsintressen driver informationsutvinning i molnet vilket inkräktar på integriteten. Vidare påverkas säkerheten av cyberhot, insiders, användarnas (både avsändare och mottagare) säkerhetsrutiner och dolda mjukvarubrister.

EPRIVOs lösning erbjuder följande unika fördelar:

  1. Uppnår långsiktig säkerhet som är oberoende av individuella leverantörers löften, och är inte enbart beroende av digitala säkerhetsprotokoll (oavsett hur starka de är).
  2. I viss mån beaktar den användarnas ofta bristfälliga säkerhetsrutiner samt framtida teknikutvecklingar.
  3. Är integrerat med alla plattformar/enheter och har stöd för e-postklienter och webbaserad e-post. Användarvänligheten är av yttersta vikt, och konsumenterna behöver inte oroa sig över att löpande underhålla säkerheten.
  4. Låter avsändare ange säkerhetsinställningar för individuella e-postmeddelanden som gäller under hela meddelandets livstid, både i molnet och på mottagarnas enheter.
  5. Utgör en rimligt prissatt affärsmodell där det inte kommer att tillkomma några extra kostnader för användarna för att underhålla lösningen. EPRIVO lagrar inte e-postmeddelanden och har sina intäkter från löpande prenumerationsavgifter vs. annonser.

EPRIVO uppnår den första fördelen i listan genom att använda fysisk separation i tillägg till digitala säkerhetslösningar. Den fysiska separationen möjliggör unika säkerhetsgarantier då den används tillsammans med avancerade digitala säkerhetslösningar. Fysisk separation, som uppnås genom externa e-postkonton (så kallade e-postoperatörer) och molntjänsteleverantörer, tillåter smidig delning av känslig information, nyckelhantering och unika digitala säkerhetslösningar för autentisering och integritetshantering. Allt detta har satts i bruk på ett sätt som är helt transparent för slutanvändaren.

Punkt två. I händelse av att ett eller flera av dina e-postlösenord kommer på villovägar eller om någon bryter sig in hos någon av operatörerna, kommer din säkerhet att förbli opåverkad. De e-post-/molnleverantörer som används som en del av lösningen har för sig själva inte tillräckligt mycket information för att användarnas e-post ska hamna i fel händer. Genom att flera operatörer och leverantörer är inblandade finns EPRIVOs e-postmeddelanden endast i sin fullständiga form på användarnas enheter, i resten av kedjan rör det sig endast om fragment.

Punkt tre – Efter flera års utveckling och finjustering har EPRIVO tagit fram en applikation som skapar en länk till externa e-postklienter samt tillåter att varje e-postmeddelande som skickas kan förses med integritetsinställningar. Appen Privacy Manager kan köras på mobila enheter såsom iPhone och Android, samt på MAC- och Windows-enheter. Lösningen är smidig och integrerad med EPRIVOs molntjänster. Användaren behöver inte hantera några nycklar eller ställas inför några komplicerade procedurer. Denna användarvänlighet är väldigt attraktiv, särskilt med tanke på att konsumenter i slutändan valde att bortse från andra smarta säkerhetslösningar för e-post (såsom PGP och andra krypteringsbaserade metoder) på grund av de höga kraven och den komplexitet som var kopplad till dem.

Punkt fyra – EPRIVO lanserar avsändarkontrollerad säkerhet. Den mest innovativa funktionen motverkar läckage av känslig information på eller från mottagarens enhet eller via deras komprometterade operatörer. Bland funktionerna finns återkallelse, engångsvisning, möjlighet till fjärradering, tidsbegränsad läsbarhet, säkrad avsändare och rubrik, säkrad metadata, osv. Trots att varje e-postmeddelanden kräver tjänsteautentisering för att garantera äkthet och tillåta åtkomst per avsändarens regler, sker allt detta på ett transparent sätt. De senaste autentiseringsprotokollen och multifaktorautentisering såväl som Touch ID-baserad autentisering är aktiverade. EPRIVO tillåter även att gamla e-postmeddelanden kan säkras i efterhand.

Sist men inte minst lagrar EPRIVO inte e-postmeddelanden. Istället skyfflar EPRIVO meddelanden via användarnas egna operatörer med hjälp av smarta algoritmer så att EPRIVO aldrig behöver lagra meddelandena. EPRIVO tillhandahåller tjänsten över hela världen och användarna behöver inte underhålla (eller betala för) dataresurserna som krävs för att tjänsten ska fungera.

Läs gärna våra artiklar för mer information. Och prova väldigt gärna EPRIVO.

Vänligen,
Csaba Andras Moritz
Grundare och styrelseordförande
Professor UMass Amherst, USA