Välkommen till EPRIVO!

Jag är jätteglad över att äntligen kunna presentera EPRIVO. EPRIVO är ett varumärke tillhörande BlueRISC och är den första konsumentprodukten företaget lanserar. Vi har jobbat på EPRIVO i flera år, och det är en användarvänlig lösning som låter dess användare förbli säkra i molnet. E-postsäkerhet är vår högsta prioritet för tillfället, men vi jobbar samtidigt med besläktade frågor vid sidan av.

Det är extremt svårt att göra e-postmeddelanden säkra, och att bibehålla den säkerheten över tid. Konventionella e-postmeddelanden lagras av flera tjänsteleverantörer i molnet som en del av leveransprotokollet, och i slutändan kontrolleras de av mottagarna. Leverantörernas affärsintressen driver informationsutvinning i molnet vilket inkräktar på integriteten. Vidare påverkas säkerheten av cyberhot, insiders, användarnas (både avsändare och mottagare) säkerhetsrutiner och dolda mjukvarubrister.

EPRIVOs lösning erbjuder följande unika fördelar:

  1. Uppnår långsiktig säkerhet som är oberoende av individuella leverantörers löften, och är inte enbart beroende av digitala säkerhetsprotokoll (oavsett hur starka de är).
  2. I viss mån beaktar den användarnas ofta bristfälliga säkerhetsrutiner samt framtida teknikutvecklingar.
  3. Är integrerat med alla plattformar/enheter och har stöd för e-postklienter och webbaserad e-post. Användarvänligheten är av yttersta vikt, och konsumenterna behöver inte oroa sig över att löpande underhålla säkerheten.
  4. Låter avsändare ange säkerhetsinställningar för individuella e-postmeddelanden som gäller under hela meddelandets livstid, både i molnet och på mottagarnas enheter.
  5. Utgör en rimligt prissatt affärsmodell där det inte kommer att tillkomma några extra kostnader för användarna för att underhålla lösningen. EPRIVO lagrar inte e-postmeddelanden och har sina intäkter från löpande prenumerationsavgifter vs. annonser.

Läs vidare