EPRIVO är ett varumärke tillhörande BlueRISC under vilket företaget utvecklar användarvänliga integritetslösningar för konsumenter, bland annat EPRIVO email. Sedan BlueRISC grundades av Prof. Csaba Andras Moritz, UMass Amherst, i 2002, har företaget forskat på, utvecklat och sålt cybersäkerhetslösningar över hela världen. BlueRISC jobbar med säkerhetsutmaningar på den senaste hård- och mjukvaran tillsammans med ett antal myndigheter, t ex DARPA och Department of Homeland Security, och har sålt sina produkter till kunder i 16 olika länder. Projekten BlueRISC jobbar med innefattar bland annat automatisk igenkänning av mjukvarusvagheter, självläkning av integrerad mjukvara, minnesundersökningar och återskapande efter cyberattacker, upptäckande av hårdvarutrojaner, samt skyddslösningar i förhållande till mikroprocessorer. Med utgångsläge i sin omfattande erfarenhet av cybersäkerhet har BlueRISC haft som strategi att jobba med integritetslösningar åt konsumenter genom sitt varumärke EPRIVO. Utvecklingen av EPRIVO har varit en flerårig resa. Vi hoppas att du kommer att tycka att EPRIVOs tjänster och mjukvaror är lika spännande, i tiden, och viktiga som vi gör.