EPRIVO a pionierat menținerea confidențialității fiecărui e-mail, așa cum a stabilit-o expeditorul, inclusiv confidențialitatea și drepturile de acces viitoare, atât în dispozitivele expeditorului, cât și în cele ale destinatarilor. Funcțiile speciale includ regăsirea / expirarea, afișarea o singură dată, expirarea bazată pe timp, expeditorul și subiectul privatizat, metadatele privatizate și interzicerea retrimiterii. Citește mai mult.